Cập nhật tiến độ Empire City 10.2019

Project_update_1st+2nd

Tiến độ các toà Linden Residences; Tilia Residences & Cove Residences

Linden Residences

Dự án đang theo kịp tiến độ bàn giao vào Quý 4/2020

  • –  T1A (34 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 22 Đang triển khai sàn lầu 23
  • –  T2A (34 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 21 Đang triển khai sàn lầu 22
  • –  T1B (7 tầng) và T2B (7 tầng): Hoàn thành bê tông sàn mái

Project_update_1st+2nd

Tilia Residences

Dự án đang theo kịp tiến độ bàn giao

  • –  T1C (30 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 13 Đang triển khai sàn lầu 14
  • –  T2C (30 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 12 Đang triển khai sàn lầu 13
  • –  T1D (7 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 3 Đang triển khai sàn lầu 4
  • –  T2D (7 tầng): Hoàn thành bê tông sàn lầu 2 Đang triển khai sàn lầu 3

Cove Residences

Dự án đang trong giai đoạn thử cọc và hoàn thành các thủ tục pháp lý.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

<